Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

vsetkoprepodnikaniePodnikateľom podľa zákona je:

  1. a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  3. c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  4. d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Zvažujete založiť vlastné podnikanie, ale obávate sa zložitých dokumentoch súvisiacich s podnikaním? Máte už vlastné podnikanie a začínate sa strácať v zložitých dokumentoch? Časový harmonogram na odovzdanie dokumentov pre štátne úrady Vám nič nehovorí?

Sme tu pre Vás!

Ponúkame Vám komplexné vedenie všetkých dokumentov súvisiacich s podnikaním.

  • Postaráme sa o Vaše účtovníctvo
  • Postaráme sa o mzdy a personalistku pre Vašich zamestnancov.
  • Postaráme sa o evidenciu DPH a o daňové priznania pre Vás a pre Vašich zamestnancov.
  • Postaráme sa o úvery či už podnikateľské alebo súkromné, hypotéky a refinancovanie Vašich úverov.
  • Postaráme sa o kompletné poistenie Vášho podnikania, majetku, zamestnancov a životné poistenie.
  • Poskytneme účtovné, daňové a finančné poradenstvo pre Všetky oblasti podnikania a osobného života.

Spoľahnite sa na nás a venujte sa na plno Vášmu podnikaniu!