Základom každého a hlavne úspešného podnikania je mať všetky dokumenty súvisiace s podnikaním v poriadku. Bez problémový chod podnikania, takmer neexistuje. Stále sa nájde niečo, čo je potrebné riešiť. Raz sú to problémy s dodávateľmi, inokedy chýbajúce dokumenty, či nové vyhlášky v zákone. Vyhnite sa preto nepríjemným stresujúcim okamžikom s vedením účtovníctva a spoľahnite sa na profesionálov

…aby Vaše podnikanie prosperovalo!

Ak už prevádzkujete potraviny, vyrábate a predávate drevené hračky, začínate predávať prostredníctvom internetu alebo vykonávate akúkoľvek inú podnikateľskú činnosť základom je vedenie účtovníctva. V Slovenskej republike je povinný každý podnikateľ, fyzická alebo právnická osoba viesť si účtovníctvo, minimálne evidenciu, aby si mohol za daný rok správne vypočítať daň z príjmov, prípadne výšku odvodov na ďalší rok.

Nestrácajte sa v zložitých dokumentoch, ale venujte sa Vášmu podnikaniu!

My sa o Vaše účtovníctvo postaráme!

Jednoduché účtovníctvo & Podvojné účtovníctvo

Ponúkame komplexné vedenie účtovníctva, účtovné a daňové poradenstvo