Poistenie predstavuje efektívnu tvorbu a prerozdeľovanie peňažných fondov, ktoré je vykonávané poisťovňou na základe poistných vzťahov. Poistný vzťah je tvorený na základe poistnej zmluvy medzi poisťovňou a poistníkom. Poisťovňa na základe tejto zmluvy preberá riziko a poistník platí poistné. Pri vzniku poistnej udalosti poisťovňa má povinnosť poskytnúť poistníkovi peňažnú alebo nepeňažnú náhradu škody v súlade s poistnou zmluvou. Poistná udalosť je náhodná udalosť, o ktorej nie je isté, kedy a či vôbec nastane.

Rozlišujeme

Životné poistenie

Spája sa s poistením osôb, zabezpečenie ochrany príjmu, rodiny, dôchodku, úveru, smrti, úrazu, choroby, invalidity, zabezpečenie štartu deti do života už od 20 eur mesačne, investovanie

Správne nastavenie poistenia – ochrana zdravia, majetku i peňazí pred exekútorom? !!! Už od 20eur mesačne môžete  deťom pripraviť fin. rezervu na štart do života alebo štúdium?
Zásadná otázka – Prečo si uzatvoriť životné poistenie?
  • potrebuje vykryť obdobie splácania hypotéky,
  • finančne zabezpečiť deti, rodinu, šetrenie na dôchodok
  • náhrada straty príjmu a zachovanie si životného štandardu pri pobyte v nemocnici, počas PN, pri diagnostikovaní kritickej choroby, v prípade invalidity, smrti…

wohngebaeudeversicherung-hausrat-nicht-inbegriffenNeživotné poistenie

Správne nastavenie poistných rizík a poistných súm prinášajú klientom úsporu na poistnom a istotu pri poistnej udalosti

Každý hnuteľný a nehnuteľný majetok má svoju vyčísliteľnú hodnotu, o ktorú môžete prísť pri nepredvídateľných udalostiach- živel, krádež, vodovodné, sneh a iné neočakávané riziká. Poistenie pomáha klientom nadobudnúť späť stratený majetok

Poistenie zodpovednosti – úhrada škody, ktorú klient spôsobil tretej osobe na živote, zdraví alebo majetku,

Motorové vozidlá
PZP
KASKO
GAP
dopoistnie čelného skla alebo stretu so zverou

Bývanie
Poistenie domu, bytu a zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti
Poistenie nehnuteľnosti vo výstavbe či  počas rekonštrukcie
Poistenie hnuteľných vecí /v domácnosti/ a zodpovednosti za škodu členov domácnosti /dieťa pri hre rozbije susedom okno/
Poistenie rekreačnej nehnuteľnosti a domácnosti
Ostatné neživotné poistenie
Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca
Poistenie právnej ochrany
Cestovné poistenie-krátkodobé alebo celoročné

V súčasnosti existuje množstvo poisťovní, ktoré poskytujú všetky druhy poistenia. Veľké množstvo poisťovní prináša so sebou výhody pre poistníkov, ktorí si môžu vybrať poisťovňu, ktorá ponúka najlepšie výhody pre druh poistenia, ktoré práve potrebujú.

Je takmer nemožné sa zorientovať vo všetkých ponukách poisťovni, a preto sme tu pre Vás!

Potrebujete životné poistenie, poistenie majetku, povinné zmluvné poistenie pre automobil, havarijne poistenie alebo špecifický druh poistenia?

Naše dlhoročné skúsenosti v obore sú zárukou najlepšieho poistenia, ktoré hľadáte!

Už viac nemusíte hľadať ideálne poistenie.

Kontaktujte nás a radi Vám vypracujeme ponuku podľa Vašich predstav.