dane-danove-priznanie-nestandard2Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu 1 915,01 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Daňovník je povinný správne vyplniť a odovzdať daňové priznanie typu A alebo daňové priznanie typu B.

Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Nezabudnite na daňové priznanie a zverte jeho vypracovanie odborníkom! Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou správneho vyplnenia a ušetrenia nemalých peňažných prostriedkov.

Ponúkame komplexné vypracovanie daňového priznania typu A a daňovéhopriznania typu B

Pracoval si v zahraničí-nezabudni podať daň. priznanie na Slovensku
Pracoval si ako študent alebo brigádnik na dohodu-podaním daň.priznania sa ti môže vrátiť zaplatená daň 🙂

Kontaktujte nás a radi Vám všetko vysvetlíme!

NEZABDNUNITE! Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Základná lehota na podanie daňového priznania za rok 2016/2017 je do 31. marca 2018.